Logo

نام پروژه:

روتین کانتنت لاکتیویا

  • مشتری

    لاکتیویا

پروژه ی روتین کانتنت لاکتیویا با رویکرد پیشنهاد رژیم غذایی سالم و خوشمزه ومحتواهایی در قالب ویدیو و عکس لایف استایل جهت بارگذاری در اینستاگرام تهیه شده است.


بعدی