Logo

نام پروژه:

روتین کانتنت تلاونگ

  • مشتری

    تلاونگ

پروژه ی روتین کانتنت تلاونگ با رویکرد معرفی برند و محصول در فرمت های عکس و ویدیو جهت انتشار در اینستاگرام تهیه شده است


پروژه بعدی

دلمونتی و کستلو

بعدی